Kontenery – elementy podlegające inspekcji

Inspektor, czyli osoba przeprowadzająca przegląd, powinna być wyposażona w odpowiedni zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych, dzięki którym można zlokalizować i ocenić uszkodzenia kontenera. Należy pamiętać, że ważniejsze od powierzchownych oględzin i subiektywnych odczuć są pomiary uszkodzeń i deformacji. Elementy podlegające inspekcji to: ściana czołowa, lewa ściana boczna, ściana drzwiowa, prawa ściana boczna, dach, wnętrze kontenera,…

Kontenery – granice tolerancji dla uszkodzeń. Tolerancje ISO i IICL.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) nakazuje przestrzeganie pewnych minimalnych i maksymalnych wymiarów kontenera z ich dolnymi i górnymi odchyłkami. Żeby ustalić, czy naprawić uszkodzenie, które może mieć wpływ na te wymiary, IICL dopuszcza, poza tolerancjami ISO, inne tolerancje tzn. 5 mm dla elementów ramy czołowej ( słupki narożne, rama czołowa, drzwi z całym osprzętem, belka poprzeczna górna,…

Kontenery – nazwy i podstawowe określenia

Każdy właściciel / dzierżawca kontenera powinien znać podstawowe określenia związane z jego budową i eksploatacją. Szczególnie przydatne mogą okazać się one w czasie przeglądów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nazwy i określenia kontenerowe. Kontenery – nazwy i podstawowe określenia: BELKA POPRZECZNA GÓRNA – element poprzeczny stanowiący część ramy drzwiowej lub czołowej kontenera. Łączy on dwa górne naroża zaczepowe…

Materiały służące do budowy kontenerów

Każdy kontener w zależności od rodzaju i swojego przeznaczenia, musi być zbudowany z odpowiednich materiałów zapewniających bezpieczeństwo transportu oraz przewożonego towaru. Kontenery izotermiczne, skonstruowane są w następujący sposób: Konstrukcja ramy jest taka sama jak w przypadku kontenerów uniwersalnych, Poszycie ścian, dachu, drzwi (zewnętrzne)- aluminium oraz stal nierdzewna, Poszycie ścian, dachu, drzwi (wewnętrzne)- również aluminium i stal…