Kontener morski – dokumenty, przeglądy i oznakowanie po przeglądzie

Każdy kontener morski powinien posiadać podstawowe dokumenty jakimi są: Świadectwo uznania typu konstrukcji kontenera, Metryka kontenera. Ponadto wyróżnia się następujące dokumenty kontenerowe, które stanowią podstawę budowy i nadzoru kontenerów w eksploatacji. International Convention for Safe Containers – 1972, (CSC) – czyli Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach, 1972 (KBK) z poprawkami, Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i…

Kontenery – elementy podlegające inspekcji

Inspektor, czyli osoba przeprowadzająca przegląd, powinna być wyposażona w odpowiedni zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych, dzięki którym można zlokalizować i ocenić uszkodzenia kontenera. Należy pamiętać, że ważniejsze od powierzchownych oględzin i subiektywnych odczuć są pomiary uszkodzeń i deformacji. Elementy podlegające inspekcji to: ściana czołowa, lewa ściana boczna, ściana drzwiowa, prawa ściana boczna, dach, wnętrze kontenera,…