Numer kontenera jak go czytać?

Na wszystkich kontenerach morskich obowiązują oznaczenia. System identyfikacji kontenerów został opisany w normie PN-EN ISO 6346:1995. Numer kontenera jak go czytać? Numer kontenera i kod właściciela Pierwsze 3 litery „CYC” to kod właściciela kontenera. W tym wypadku właściecielem jest firma Transplanner. Każdy kod właściciela jest zatwierdzony w międzynarodowej organizacji BIC (Bureau International des Containers et…

Kontener morski – dokumenty, przeglądy i oznakowanie po przeglądzie

Każdy kontener morski powinien posiadać podstawowe dokumenty jakimi są: Świadectwo uznania typu konstrukcji kontenera, Metryka kontenera. Ponadto wyróżnia się następujące dokumenty kontenerowe, które stanowią podstawę budowy i nadzoru kontenerów w eksploatacji. International Convention for Safe Containers – 1972, (CSC) – czyli Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach, 1972 (KBK) z poprawkami, Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i…

Kontenery – nazwy i podstawowe określenia

Każdy właściciel / dzierżawca kontenera powinien znać podstawowe określenia związane z jego budową i eksploatacją. Szczególnie przydatne mogą okazać się one w czasie przeglądów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze nazwy i określenia kontenerowe. Kontenery – nazwy i podstawowe określenia: BELKA POPRZECZNA GÓRNA – element poprzeczny stanowiący część ramy drzwiowej lub czołowej kontenera. Łączy on dwa górne naroża zaczepowe…

Oznakowanie kontenera

Każdy kontener musi posiadać obowiązkowe oznakowanie w postaci tabliczek, emblematów, naklejek, które stanowią ważną informację o stanie kontenera w razie inspekcji. Na lewym skrzydle drzwi kontenera wyróżnia się następujące elementy oznakowania: Tabliczka CSC, Tabliczka celna, Tabliczka impregnacji drewna. Nieobowiązkowo podaje się: Emblemat właściciela kontenera, Emblemat towarzystwa klasyfikacyjnego, Tabliczka CSC jest jednym z najważniejszych elementów oznakowania…