Kontener morski – dokumenty, przeglądy i oznakowanie po przeglądzie

Każdy kontener morski powinien posiadać podstawowe dokumenty jakimi są: Świadectwo uznania typu konstrukcji kontenera, Metryka kontenera. Ponadto wyróżnia się następujące dokumenty kontenerowe, które stanowią podstawę budowy i nadzoru kontenerów w eksploatacji. International Convention for Safe Containers – 1972, (CSC) – czyli Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach, 1972 (KBK) z poprawkami, Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i…

Kontenery – elementy podlegające inspekcji

Inspektor, czyli osoba przeprowadzająca przegląd, powinna być wyposażona w odpowiedni zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych, dzięki którym można zlokalizować i ocenić uszkodzenia kontenera. Należy pamiętać, że ważniejsze od powierzchownych oględzin i subiektywnych odczuć są pomiary uszkodzeń i deformacji. Elementy podlegające inspekcji to: ściana czołowa, lewa ściana boczna, ściana drzwiowa, prawa ściana boczna, dach, wnętrze kontenera,…

Kontenery – granice tolerancji dla uszkodzeń. Tolerancje ISO i IICL.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) nakazuje przestrzeganie pewnych minimalnych i maksymalnych wymiarów kontenera z ich dolnymi i górnymi odchyłkami. Żeby ustalić, czy naprawić uszkodzenie, które może mieć wpływ na te wymiary, IICL dopuszcza, poza tolerancjami ISO, inne tolerancje tzn. 5 mm dla elementów ramy czołowej ( słupki narożne, rama czołowa, drzwi z całym osprzętem, belka poprzeczna górna,…

Przegląd kontenerów. Co podlega naprawom?

Każdy właściciel (dzierżawca) kontenera musi liczyć się z tym, że po szczegółowej inspekcji, niektóre elementy będą wymagały naprawy. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej występujących usterek, które powinny być poddane naprawie. BELKI Belki wzdłużne górne o przekroju rurowym prostokątnym, oprócz kontenerów otwartych z góry, mające odkształcenia takie jak: zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp. powinny podlegać naprawie jeśli głębokość  odkształceń jest większa…