Kontenery – granice tolerancji dla uszkodzeń. Tolerancje ISO i IICL.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) nakazuje przestrzeganie pewnych minimalnych i maksymalnych wymiarów kontenera z ich dolnymi i górnymi odchyłkami. Żeby ustalić, czy naprawić uszkodzenie, które może mieć wpływ na te wymiary, IICL dopuszcza, poza tolerancjami ISO, inne tolerancje tzn. 5 mm dla elementów ramy czołowej ( słupki narożne, rama czołowa, drzwi z całym osprzętem, belka poprzeczna górna,…

Przegląd kontenerów. Co podlega naprawom?

Każdy właściciel (dzierżawca) kontenera musi liczyć się z tym, że po szczegółowej inspekcji, niektóre elementy będą wymagały naprawy. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej występujących usterek, które powinny być poddane naprawie. BELKI Belki wzdłużne górne o przekroju rurowym prostokątnym, oprócz kontenerów otwartych z góry, mające odkształcenia takie jak: zgięcia, wygięcia, wgniecenia itp. powinny podlegać naprawie jeśli głębokość  odkształceń jest większa…